Ervaringen

In 2018 vond op Amsterdam IJburg de eerste ZOMERGASTJES plaats. In de tweede week van de zomervakantie gingen 18 leerlingen van de Bataviaschool logeren bij het gastgezin waar ze kort geleden mee hadden kennis gemaakt.

De Bataviaschool is een instroomschool in Amsterdam Oost, hier leren de kinderen de Nederlandse taal, schrijven en rekenen, zodra hun niveau voldoende is stromen ze door naar de basisschool. Vaak kunnen de kinderen al redelijk Nederlands spreken, maar het varieert naar hoeveel tijd ze al in Nederland wonen.

IJburg is een groene oase grenzend aan Amsterdam Oost, thuis is dus dichtbij en dat is fijn als een kind even heimwee heeft of als het contact met het gastgezin na de vakantie wordt voortgezet. De leeftijd van de kinderen is 7 tot en met 9 jaar.

Soms zijn kinderen betrokken geweest bij nare gebeurtenissen in hun land van herkomst, de school selecteert vooraf en voor kinderen met een trauma is een logeervakantie niet gewenst.

In 2018 en 2019 organiseerden we een dagprogramma waar ook de kinderen van de gastgezinnen aan konden deelnemen. In 2019 organiseerden we een kamp voor de kinderen die in 2018 als Zomergastje bij een gastgezin hadden gelogeerd.

Zowel bij de gastgezinnen als bij het kamp hebben we tot op heden alleen positieve ervaringen, dus geen nare gebeurtenissen, geen gewonden, geen vechtpartijen, niks kapot gegaan. Ook al is dit geen garantie voor de toekomst, is het onze grote wens dat dit zo zal blijven.

In dit kader is het belangrijk om te vermelden dat we als organisatie geen verzekering hebben voor ongevallen. Mocht er iets gebeuren dan bent u aangewezen op uw eigen WA verzekering.

Uit de evaluaties blijkt dat alle gastouders het avontuur met hun zomergastje als een positieve ervaring hebben beleefd. Slechts één gastouder was teleurgesteld, haar gastje was eigenlijk liever bij haar hoog zwangere moeder gebleven.

Ten aanzien van de matching was iedereen redelijk tevreden. Alle gastouders geven aan in de toekomst weer hun deelname te overwegen. Enkele opmerkingen uit de evaluatie:

  • Ik doe mee omdat ik het ook een leerzame ervaring voor mijn eigen kinderen vind.
  • Ons gastje sprak nog best slecht Nederlands
  • Afspraken maken met de ouders was moeilijk omdat zij bijna geen Nederlands spraken. (* wij hebben voor meerdere talen tolken beschikbaar)
  • Omdat het goed in ons gezin past hadden wij gekozen voor een jongen als zomergastje. Soms wisten we niet goed hoe hem te sturen, daar hadden we van te voren niet bij stil gestaan.
  • Voor ons was het best schokkend dat onze eigen kinderen het moeilijk vonden om loyaliteit op te brengen en te kunnen delen.
  • Wij hebben ons zomergastje de tweede avond een nachtje thuis laten slapen, haar moeder heeft kanker en wordt behandeld en ze wilde graag een nachtje bij haar moeder slapen.
  • Ons dochtertje vond het prachtig om een groot zusje te hebben.